คลังปันงบกลาง ควักอีก 2 พันล้านหนุนเลือกตั้งใหม่

คลังปันงบกลาง ควักอีก 2 พันล้านหนุนเลือกตั้งใหม่ คลังรับลูกเจียดงบกลาง 2.02 พันล้านรับเลือกตั้งใหม่
     นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องการเงินงบประมาณ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ตามที่ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ทางกรมบัญชีกลางได้เตรียมกันเงินสดไว้สำหรับการเลือกตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยตั้งวงเงินไว้เท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่มีการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด 2,020 ล้านบาท ซึ่งเงินที่เตรียมไว้นี้ไม่ส่งผลกระทบกับสภาพคล่องการเบิกจ่ายของหน่วยงานอื่น ๆ   เพราะขณะนี้มีเงินรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายออกไป หลังจากที่ ได้พยายามแก้ปัญหาให้มีการเบิกจ่ายเป็นระบบตามความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินจริง ไม่ใช่เบิกเงินออกไปเก็บไว้หรือเก็บไปฝากกินดอกเบี้ย   ทั้งนี้ คาดว่าเงินงบประมาณที่ใช้เลือกตั้งจะมาจากงบกลางที่ใช้ในกรณีพิเศษ     ซึ่งทางสำนักงบประมาณจะเป็นผู้กำหนดให้ ในส่วนของกรมบัญชีกลางทำหน้าที่เบิกจ่ายตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ กกต. เบิกจ่ายเท่านั้น
นายบุญศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่นักวิชาการต้องการให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบการใช้เงิน       2 พันล้านบาท ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้เป็นโมฆะ ยืนยัน  ทาง กกต. มีการวางเบิกจ่ายมาถูกต้อง ทางกรมบัญชีกลางก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ หากไม่ได้ดำเนินการ       ก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า   ไม่ขอออกความเห็นเรื่อง ดังกล่าว
สำหรับงบกลางนั้นในปี 2549 มีการตั้งงบไว้ 2.56 แสนล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาท ในปี 2550 ที่กำลังจะมีการจัดตั้งในวงเงิน 1.47 ล้านล้านบาทนั้น ปรากฏว่ามีการจัดตั้งงบกลางไว้ถึง 2.3 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นการตั้งวงเงินที่สูงสุดนับแต่อดีตเป็นต้นมา

โพสต์ทูเดย์   10  พ.ค.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)