รัฐบาลเร่งหน่วยงานราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 49

รัฐบาลเร่งหน่วยงานราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 49
     คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ที่เหลืออยู่กว่า 630,000 ล้านบาท โดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า หลังจาก 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2549 เบิกจ่ายไปร้อยละ 53     “วราเทพ รัตนากร” ยอมรับงบรายจ่ายลงทุนยังเบิกจ่ายได้น้อย กระตุ้นเร่งเบิกจ่ายครึ่งปีหลัง เพื่อปล่อยเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด
     นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 หลังจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2549 โดยจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนราชการได้เบิกจ่ายงบประมาณในครึ่งปีแรกแล้วร้อยละ 53.6 ของวงเงินงบประมาณ ทำให้มีเงินคงเหลือเบิกจ่าย 631,303 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 220,322 ล้านบาท และได้มีการเบิกจ่ายงบรายจ่ายเหลื่อมปีร้อยละ 53.1 คงเหลือเบิกจ่าย 79,114 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าที่คงเหลือเบิกจ่ายทั้งสิ้น 46,374 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย   
     ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือซีอีโอ วงเงิน
40,000 ล้านบาท ส่วนแรก 30,000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,100 ล้านบาท   และส่วนที่ 2 จำนวน 10,000 ล้านบาท จัดสรรให้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จำนวน 2,900 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย  นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณหมู่บ้านเอสเอ็มแอล 19,100 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,000 ล้านบาท ทำให้มียอดคงเหลือครึ่งปีหลังถึง 10,000 ล้านบาท   โครงการแก้ไขต่าง ๆ ของจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการได้รับจัดสรรส่วนที่ 1 เพราะเป็นโครงการเร่งด่วน 8,000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,300 ล้านบาท   และส่วนที่ 2 โครงการระยะปานกลางได้รับจัดสรร 4,000 ล้านบาท เพิ่งมีการเบิกจ่ายเพียง 200 ล้านบาท
     สำหรับงบประมาณที่เป็นงบลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท และงบรายจ่ายเหลื่อมปี 79,000 ล้านบาท     ซึ่งเป็นงบประมาณปกติและเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ นายวราเทพ กล่าวว่า ยังมีการเบิกจ่ายน้อย เช่น โครงการบ้านมั่นคงวงเงิน 1,600 ล้านบาท เบิกจ่ายเพียง 1,020 ล้านบาท การสร้างเส้นทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 11,000 ล้านบาท เบิกจ่ายเพียง 54 ล้านบาท จึงต้องการให้   ทุกส่วนราชการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2549 เพื่อให้เงินออกสู่ระบบได้เร็วที่สุด

ผู้จัดการออนไลน์  สยามรัฐ  ไทยรัฐ  10  พ.ค.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)