ตอบ : เชิญเข้าร่วมอบรม (http://gotoknow.org/pissamai)

ผมขอ ลปรร. ดังนี้ครับ

KS =  การอบรมเปรียบเสมือนการถ่ายทอดความรู้ (Share)

KA = ส่วนการที่ อ. panda ได้เสนอแนะนั้นผมเห็นว่าอยู่ในส่วนของ KA  แต่ก็อยากเรียนให้ทราบครับว่า การจัดงานครั้งนี้ ผมทราบล่วงหน้าก่อนไม่กี่วันครับ หากฝ่ายจัดได้ประสานงานมาก่อน ก็อาจทำ VDO on Demand ให้ได้รับชมกันภายหลังได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)