ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

ทองสง่า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

       1.  การที่นิสิตนักศึกษาไปศึกษาจากเอกสาร  ตำรา  วารสาร  แล้วนำเอาข้อความต่าง ๆ  มาตัดต่อกัน
        2.  การค้นพบโดยทั่วไป เช่น  นั่งคิดแล้วได้คำตอบไม่ใช่การวิจัยเพราะการค้นพบไม่มีระบบและวิธีที่ถูกต้อง  อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
        3.  การรวบรวมข้อมูล  นำมาจัดเข้าตารางซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  แต่ยังไม่ได้สรุปครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
        4. การทดลองปฎิบัติการ  ตามคู่มือที่แนะนำไว้  ไม่ใช่การวิจัย                     

       5. การค้นหาคำตอบซ้ำกับคนอื่นโดยไม่ได้ความรู้ใหม่ ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษาความเห็น (1)

IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

รู้สึกเหมือนจะเคยอ่านใน ระเบียบวิธีการวิจัย