ลูกจ้าง ก็มีหัวใจ

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย

วันที่ 9-10 พ.ค. 2549 นี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกองการเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดสัมมนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 300 คน เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจ เรื่องระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  บทบาทของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่พึงประสงค์  เส้นทางความก้าวหน้า  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  และการระดมความเห็นของกลุ่มเพื่อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย  ตลอดจนมีกิจกรรมสัมพันธ์ด้วย  กลุ่มลูกจ้างถือเป็นกำลังสำคัญและมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงควรจัดระบบและดูแลตลอดจนทำความเข้าใจประสานสัมพันธ์กัน  ว่าทิศทางข้างหน้าควรพัฒนาตนเองอย่างไร  ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น  ที่สำคัญ คือ มีทัศนคติ  ความคิด  และหลักความพอเพียง  ที่จะดำรงสถานภาพให้ดีขึ้นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (4)

IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ดีนะครับสำหรับสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราวสมัยนี้ ผมยังจำได้ว่าเมื่อครั้งเป็นอาจารย์สอนศึกษาศาสตร์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สอนมาห้าปี ไม่ได้บรรจุและไม่มีสวัสดิการใดๆเลย เงินเดือนไม่เพิ่มภาระงานสอนมากขึ้น เท่ากับอาจารย์ประจำ บางครั้งแถมมากกว่า มองอนาคตไม่เห็นครับ ไม่สามารถลาเรียนได้ หรือแม้สิทธิใดๆเลย แพ้ภัยตัวเองครับ จำเป็นต้องลาออก ทั้งที่รักงานสอนมาก อ.น่าจะมาดูแลตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ เพราะว่าบรรดาเพื่อนๆที่สอนร่วมกันปัจจุบันต่างแยกย้ายลาออกไปกันหมดแล้ว ทั้งที่มีความตั้งใจจะพัฒนาหน่วยงานที่ตนจบมาให้ก้าวหน้าเพราะคิดว่าเป็นศิษย์เก่าแลรักสถาบันตนเองและอยากพัฒนา
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เรื่องอ.โรงเรียนสาธิต เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัย ที่คณะศึกษาศาสตร์ พยายามแก้ไขอยู่ คงต้องใช้เวลา ในอนาคตระบบลูกจ้างชั่วคราวจะทยอยปรับลดและปรับเข้าสู่ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ซึ่งจะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มันไม่ใช่เพียงอ.สาธิตเองนะครับเพราะในส่วนของผมเองนั้นสอนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เท่าที่ทราบมาว่า ปั๗๗บัยสาขาวิชาที่ผมเคยสอนอยู่อ.ไม่พอที่จะทำการสอนและไมมีใครที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะคณะไม่ให้ความสำคัญใดๆเลยมีเท่าไหร่สอนเท่านั้น เด็กจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่สนใจ อนาคตครูของชาติเป็นอย่างไรเรียนท่านผูบริหารดูแลแล้วกันครับ

ไม่แสดงตน
IP: xxx.67.157.44
เขียนเมื่อ 

ผมอยากให้ท่านทั้งหลายดูแลลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานโครงการ)คณะแพทยศาสตร์บ้างทำงานอาทิตย์หนึ่งหยุดแค่หนึ่งวันหยุดพักร้อนถ้าปีหนึ่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวหยุด6วันแต่ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานโครงการ)มันคนมั๋ยได้อย่างละครึ่งของเขาทำงานหนักกว่าเขา