ลูกศิษย์ตอบอจ.ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์การนำ HR Architecture มาประยุกต์กับ Life long Learning อย่างไร?


การนำ HR Architecture มาประยุกต์กับ Life long Learning อย่างไร?By Tanapol Kortana Ph.D. 3 SSRU

เรียน อาจารย์ ศ.ดร. จีระ หงลดารมภ์

คำตอบ ข้อสอบกลางภาคข้อที่ 1 การนำ HR Architecture มาประยุกต์

            กับ Life long Learning อย่างไร?

By Tanapol Kortana Ph.D. 3 SSRU

 

HR Architecture

 

 

จากรูปนี้ผมขอเริ่มที่กรอบสีฟ้าว่าด้วยเรื่อง( คิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดแบบ Creativity Innovation สังคมการเรียนรู้ จิตสาธารณะ) ผมขอพูดเรื่อง KM องค์ความรู้ทางด้านการบริหาร  ดยเลือกเรื่องอุตสาหกรรมด้านการเงินและการธนาคาร

และเน้นส่วนของการแช่งขัน

 

Globalization (โลกาภิวัตน์ )

     เราต้องนำเอากลยุทธ์ Systematic, Process and Network มาใช้เพื่อสร้าง KM , เครื่องมือต่าง ๆ (H/W) และการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วประเทศ หรือทั่วโลกมาใช้ในการทำงานเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร, เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และการสร้าง Community ขององค์กรที่มีขีดความสามารถแข่งขัน  เรียนรู้และอยู่อย่างยั่งยืน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎี 4L’s ของ อจ.จีระ หงส์ลดารมภ์

4L’S

*Learning Methodology เข้าใจวิธีการเรียนรู้Learning

*Environmentสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้Learning

*Opportunities สร้างโอกาสในการเรียนรู้

*Learning Communitiesสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

     ถ้า CEO,CFO,COO,CMO ของธนาคารสามารถนำองค์ความรู้และข้อมูล KM [โดยใช้ข้อมูลในรูปแบบของ Business Intelligent(BI) และ Data Warehouse] มาใช้ได้ถูกต้องจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการคิดแบบ Strategic Thinking และสามารถทำให้เขาเหล่านั้นเป็น Strategic Leadership เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารให้เหนือคู่แข่งขันและเป็นผู้ชนะในสนามธุรกิจ

     ผู้บริหารที่มีการสร้าง KM ได้ถูกต้องจะสามารถสร้างผลการดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ    ต้องดำเนินการโครงการ BI และ Data Warehouse โดยใช้ผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ   มีการนำเครื่องมือต่าง ๆ H/W , Application, Network  และอื่น ๆ  มาประกอบพร้อมทั้งทำ Research Culture ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีการทำ Questionnaire ,การทำ In-depth Interview และการนำ Case Study ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวมาใช้ประกอบเพื่อ  ออกแบบระบบ, ขั้นตอนทุก ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็น H/W, Network, Application และ Innovation ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม,เร็วกกว่าเดิม และ Real Time 

     การสร้าง KM ที่ดี  และสามารถตอบสนองทฤษฎี 4L’s ได้จะมีส่วนสนับสนุนให้สามารถเกิด Life long Learning ให้กับชุมชนของธนาคารนั้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น  จากจุดเริ่มต้นของการทำงานจนเกษียณอายุ  และยังต่อเนื่องให้กับพนักงานรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไปอีกด้วย

 

ภาวะโลกร้อน กับ HR Architecture

     ผลที่ได้นอกจากการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับคนไทย  สร้างระบบ BI ที่ช่วยให้ระบบการเงิน การและการธนาคารของไทยยั่งยืนและแข็งแรงอย่างยาวนาน  ยังสามารถลดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้อนได้อย่างมากมายคือ

1.   การสร้างระบบสื่อสาร On line จะช่วยลดการเดินทางโดยรถยนต์ และด้านอื่น ๆ จะเกี่ยวเนื่องตามมาคือลดมลภาวะที่เป็นผิดต่อสิ่งแวดล้อม

2.   การออกแบบระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพจะลดการใช้วัตถุต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ

บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  และมีส่วนลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

3.   การติดต่อสื่อสารโดยใช้ Network  เป็นการสนับสนุน Green Creative Economy อีกด้วย

4.   การบริหารจัดการโดยใช้โดยใช้ High Performance Computing จะช่วยสนับสนุนการใช้ Strategy ของ Scope, Space and Scale เพื่อลดปัญหามลภาวะ   

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ธนพล  ก่อฐานะ

Mobile 081-840-6444

 

หมายเลขบันทึก: 277619เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 07:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 17:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

อาจารย์พยายามสอนให้นำเรื่อง HR Architecture มาอธิบายและทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้สอนและให้คำแนะนำอย่างทุ่มเทและเต็มที่ครับ

HR Architecture เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ ค่ะ ^^

น่าสนใจมากค่ะขอให้ทำได้จริง ๆ อย่าไปติดกรอบที่กั้นอยู่

Dear Khun Benchaporn

Thank you and We try to do the best.

Tanapol

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี