dr-ammy


ผู้เอื้ออำนวยให้มนุษย์ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้, วิทยากรกระบวนการ
Brainwatch Consulting Group Co.,Ltd.
Username
dr-ammy
สมาชิกเลขที่
75905
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  1. การศึกษา

PhD in Leadership in Society, Business, and Politics

Rangsit University, Thailand

MBA (Marketing & International Business)

Dominican University, River Forest, Illinois, USA

MA (Mass Communication)

Thammasat University, BKK, Thailand

BA (Liberal Arts)

Thammasat University, BKK, Thailand

BA (Mass Communication)

Sukhothai Thammathirat University, Nontaburi, Thailand

ประสบการณ์การฝึกอบรม/สัมมนา

Ø “การบริหารจัดการยุคใหม่ ไปทางไหนดี” และ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านบริหารจัดการ” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 21 ตุลาคม 2552 โดย Dr Herman Gruenwald Dean, College of Management, Mahidol University และ รศ.ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Ø "ทุนมนุษย์กับการพัฒนา" (Human Capital and Development) การประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัยปี 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 10 กันยายน 2552

Ø “Global Economic Crisis and the Future of ASEAN” by Anwar Ibrahim, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, March 30th, 2009 (“วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับอนาคตของอาเซียน” โดย อันวาร์ อิบราฮิม)

Ø “การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ” (How to implement KM (Knowledge Management) in Organization) โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) Bangkok, Thailand, December 24th, 2008

Ø At Dale Carnegie – Chicago Training, USA (Scholarship 2005-2006)

< Leadership Development Training Courses and Seminars

< Change Management Seminar and Training

< Leadership Training for Manager

< Management Seminar and Training

< High Performance Team

< World Class Customer Service

< Effective Communications & Human Relations

< How to Sell Like a Pro

< Sales Training and Sales Management Training

< Advance Conflict Management

< Risk Management

Ø Manager Seminar at RadioShack Corporation (Headquarter), Forth Worth, Texas, USA

< E-Commerce Class

< Advance Financial Management

< Distribution/Manufactureing Management

< CRM, CEM, & Customer Service Strategy

< Forecasting Program (IT-Technology, Telecommunication, and Macro Economy

Ø Manager Training at RadioShack Corporation, Chicago, IL, USA (2003-2006)

o Effective Team Builder Program

o Marketing Strategy for Retail Business

o Advance Operation Management

o Inventory Management (Purchasing/Ordering/Procurement Strategy)

o Select the Best Program (HR Management)

o MIT (Manager-In-Training) : 27 A+ certifications (Answers Online, 4 Stages of Selling, Customer Care, Selling Intangible, Cellular & Wireless, Telephones, Home Theatre, Multi-Channel Video, A/V Accessories, Internet, Sprint, Computers 101, Antennas, 2-Way Communications, Parts, Security, Computers 301, Networking, Camera & Video, Digital Imaging, Sprint 3G Vision Training, Satellite System, Multimedia, Satellite Radio, Digital Recording Technology, Accounting and Financing for Retail Business, Assistant Store Manager-In-Training Program)

·ยังไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลย แต่ผ่านวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้าฝึกอมรม/สัมนา/ดูงาน เช่น การอ่านหนังสือดีดี, การพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้รู้จริง จากผู้คนทั่วไป (street smart), การดูคลิปการสอนจากแหล่งข้อมูล/มหาวิทยาลัยทั่วโลก, และการฟังจากสารพัดที่ค่ะ

·ตอนนี้ กำลังเทรนตัวเองให้เป็น motivational speaker จากหลากหลาย นักพูด-โค้ช-และนักสร้างแรงบันดาลใจเก่งๆ ของโลก ได้แก่Anthony Robbins, Al Gore, Pat Croce, Andy Cohen, Dr. Patrick Dixon, Nido Qubein, Brad Montgomery, Roger Revak (สองคนนี้ตลกมากๆ ค่ะ) และโค้ชสิริลักษณ์ (ผู้ที่สนใจหาชมได้จาก youtube.com ค่ะ ^^

ผลงานดีเด่น

Øผู้จัดการสาขาที่บริหารงานยอดเยี่ยม (Best Performance Manager of the Region 2005 (out of 531 Stores), RadioShack, USA)

Øผู้จัดการผู้พัฒนาทีมงานระดับยอดเยี่ยม (Best Team Builder of the Region 2004-2005, RadioShack, USA)

Øประธานฝ่ายวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงานที่สอน / บรรยาย / ฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จังหวัดปทุมธานี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงมหาดไทย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (ปตท)

บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมไทยซัมมิต ออโตพาร์ท จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ จำกัด (ในเครือ บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด (ในเครือ บริษัท ไทยออย์ปิโตรเลียม จำกัด)

บริษัท มินเซน แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร คูเบอร์ต้า)

บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซากา ฟาสเท่นเนอร์ จำกัด

บริษัท เจตาแบ็ค (เยอรมัน-ไทย บอยล์เลอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง) จำกัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ ซัน จำกัด (เครื่องดื่มรังนกแท้ Scotch)

บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด (สีสำหรับอุตสาหกรรม)

ธนาคารสินเอเชีย

 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สภาอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/best-training/281775

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท