อันเนื่องมาจาก บันทึก "เมื่อผมอกหัก"

ขอบคุณ "มิตรภาพบำบัด" หลายๆท่าน

พอดีได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง มีถ้อยคำดีๆนำมาฝากกันครับ


"การร้องไห้" คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นคนอ่อนไหว

"การตั้งเป้าหมายต่อหน้าผู้อื่น" คือ การเสี่ยงที่จะถูกหัวเราะเยาะ

"การเข้าหาผู้อื่น" คือ การเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น

"การรักใครสักคน" คือ การเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความรักตอบแทน

"การแสดงความรู้สึกให้คนอื่นได้รับรู้" คือ การเสี่ยงที่จะได้รับคำปฏิเสธ

"การก้าวเดินไปบนทางข้างหน้าที่เติมไปด้วยสิ่งใหม่ๆ"  คือ การเสี่ยงต่อความผิดพลาด...

           แต่เราควรที่จะเสี่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านั้น เนื่องจากอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต คือ การไม่ยอมเสี่ยงสิ่งใดเลย บุคคลที่ไม่เสี่ยงสิ่งใดเลย จะไม่ได้ทำสิ่งใดเลย จะไม่มีสิ่งใดเลย และจะไม่ได้เป็นอะไรเลย เขาจะถูกล่ามโซ่ไว้ เขาจะกลายเป็นทาสให้กับสิ่งที่เขากังวลไม่กล้าเสี่ยงนั้น