ความเห็น 528721

มิตรภาพบำบัด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณไหม

เป็นข้อคิดเห็นที่ดีมากเลยครับ

ไม่ยึดติด

เผื่อแผ่

อนิจจัง

คุณค่า

 

ศัพท์เหล่านี้มีความหมายในตัวของศัพท์เอง

ขอบคุณมากครับ