การจัดการความรู้

การจัดการความรู้เมื่อทำจึงรู้

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม  2549  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้กับเครือข่ายโรงเรียนใน สพท.สงขลาเขต 2 โดยมีโรงเรียนพะตงฯเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม  พบว่าได้รู้สิ่งต่อไปนี้

1. การจัดการความรู้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2. การจัดการความรู้สร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคน

3  การจัดการความรู้ช่วยพัฒนาความคิดให้ผู้ปฏิบัติงานบนฐานของความรู้และการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

4. การจัดการความรู้ต้องใช้ IT สร้างเสริมประสิทธิภาพ

5. การจัดการความรู้เป็นนวัตกรรมการทำงานที่เป็นไปได้สำหรับสังคมครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและคุณภาพของโรงเรียนที่จเป็นองค์กรการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทพาความเห็น (0)