แนะนำโรงเรียน

ผู้หมั่นเสมอย่อมมีโอกาสสำเร็จ

     โรงเรียนจ่านกร้องตั้งอยู่ที่ถนนจ่านกร้อง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
ใกล้บริเวณหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปท่านจ่านกร้อง
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เปรื่องปราชญ์ศิลป์  ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือชมพู
พันธุ์ทิพ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนท่านศรีศากยมุนี  
      ปัจจุบันมี  นายองอาจ  สุขแสงสุวรรณ  เป็นผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งได้เข้ามาบริหารโรงเรียน
เมื่อปี 2544 จากการบริหารงานของท่านทั้งด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน  ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปด้วยการนำพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรี จนได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการชิงช้าสวรรค์
ทางทีวีช่อง 9  เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสำหรับเราชาว จร. ทุกคน เพราะเป็นรางวัลถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยการออกแบบของอาจารย์โฆษิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจ่านกร้องความเห็น (2)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนโครงการวิจัยค่ะ

หวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันต่อไปนะคะ

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยมเขตและโรงเรียนนั้น เราบันทึกไว้ว่า

โรงเรียนจ่านกร้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรชัดเจน สามารถปลุกจิตสำนึกของครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงทิศทางของโรงเรียน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง แล้วนำผลที่ได้มาประยุกต์ในการพัฒนาโรงเรียน เผยแพร่ความสำเร็จผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ขณะนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาเชิงระบบโดยการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี 20 ศูนย์  ปรับเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเกณฑ์  มีการรวบรวมประสบการณ์แบบปฏิบัติที่ดีของครูที่กำลังจะเกษียณและเกษียณแล้ว  มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง

หวังว่าอาจารย์จะใช้บล็อกนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆต่อไปนะคะ

 

tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

วันที่ 22-24 มีกาประชุมปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้ที่ดรงแรมทอปแลนด์ค่ะ อาจารย์ไปด้วยหรือเปล่าคะ

ถ้าไม่ได้ไปด้วย หลังจากนี้ก็ทวงเรื่องเล่าเร้าพลังของทีมอาจารย์มาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะคะ