การเดินทางของความรู้

เส้นทางการเรียนรู้

                   โรงเรียนบ้านแค สังกัดสพท.สข3  มีครู  19  คน
- สภาพเดิม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มี ปัญหา คือการแยกส่วนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัญหาที่กระทบ ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนทุกเรื่องที่พบเห็นได้ง่าย จับต้องได้ จะต้องเสียหายอยู่เสมอ  ปรึกษาครู หาวิธีแก้ปัญหา  เชิญชุมชนมาประชุม แต่ขณะนั้น ชุมชนเองก็ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน  มาพูดคุยกันแบบเปิดใจ ระดมความคิด ชี้ประเด็นปัญหาของโรงเรียน และหาวิธีแก้ไข ผู้นำชุมชนเสนอตัวมาแก้ไขได้ทีม 15 คน มาจัดการวางแผนแก้ปัญหา พบว่า เดิมโรงเรียนมีการสื่อสารทางเดียว คิดและทำไปโดยลำพัง ชุมชนไม่ได้รับรู้ว่าโรงเรียนทำอะไรไปแล้วบ้าง จึงประสานกับชุมชนชี้แจง ณ วันนี้ ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก  โรงเรียนขอความช่วยเหลืออะไร ชุมชนก็ตอบรับดีมาก  เดิมเสาร์-อาทิตย์ขยะเยอะมาก เปิดมาเมื่อวันจันทร์  แต่ขณะนี้ ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเป็นของชุมชนช่วยดูแล
- ปัญหา  ปัจจุบันยังมีปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่คาดว่าจะประสานและประชุมกับชุมชนต่อไป
- สิ่งที่เป็นปัญหาและแก้ไขระดับหนึ่ง คือ การเขียนแผนการเรียนรู้ พบว่าเขียนไปแล้วไม่ได้ใช้ เขียนเพื่อส่ง ตรวจ ประเมิน โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้มีการนำแผนการสอนไปใช้ได้จริง  พบว่า เขียนแผนแล้ว สอนหรือไม่ไม่ทราบ สอนแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรไม่ทราบ จึงปรับใหม่ โดยนำเอาผลการเรียนรู้ที่ความคาดหวังมาเป็นตัวตั้งในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จัดทำแนวการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ในการเขียนแผนนำไปใช้จริง เห็นผลที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อครู สามารถตอบโจทย์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้
- มีการนิเทศ ครูส่งแผนการเรียนรู้ ทีมวิชาการตรวจแผนและปรับให้ ครูนำไปสอน และแนบผลการเรียนของนักเรียนมาให้
- เดิมมีการต่อต้าน แต่เมื่อสอนแล้ว สามารถเก็บผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาเป็นคะแนนได้ ซึ่งช่วยครู
- ครูส่วนใหญ่ทำ ส่วนน้อยจะทำตาม และใช้แผนการเรียนรู้ เป็นตัวชี้ในการประเมินให้ความดีความชอบ

สิ่งที่ค้นพบคือเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและองค์กรที่จะต้องค้นหาและแสวงหาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านแค สพท.สข.3ความเห็น (9)

คนไกล
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     ผมตอบรับเข้าชุมชน เครือข่ายการจัดการความรู้คนเมืองลุง แล้วครับ ยินดีต้อนรับนะครับ
Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับด้วยค่ะ  ในนามของคณะวิจัย ขอให้เราได้ใช้ประโยชน์จากบล็อกนี้นะคะ

ตอนที่นักวิจัยเดินทางมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียน เราได้บันทึกไว้ว่า

โรงเรียนบ้านแค  ผู้บริหารมีคุณภาพ กล่าวคือ มีภาวะผู้นำสูงในการพัฒนาองค์กร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการใช้กระบวนการบริหารแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ตั้งทีมวิชาการของโรงเรียนเพื่อช่วยการทำแผนการสอน

ช่วยแจ้งต่อผู้บริหารด้วยนะคะว่าเราเห็นจุดเด่นของท่าน และอาจารย์ที่เป็นตัวแทนมาร่วมอบรมทำบล็อกก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้ว

เล่าเรื่องดีๆของโรงเรียนให้ฟังอีกนะคะ

การเดินทางของความรู้

         การเดินทางของความรู้  เมื่อเกิดความรู้อันเป็นศักยภาพทางสมอง สติปัญญาของบุคคล ชุมชน หรือสังคมแล้ว ได้มีการจัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ ได้นำมาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหา ในการแก้ไขปัญหา ในการพัฒนา ได้มีการกลั่นกรองประมวลข้อมูลครอบคลุมครบถ้วนเกิดเป็นความรู้ องค์ความรู้ อย่างนี้เป็นพลังเป็นพลวัต  เป็นปัจจัยแห่งวงจรความรู้ต่อเนื่อง

         การเดินทางของความรู้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วเป็นศักยภาพ เมื่ได้เคลื่อนที่ไปแล้วเป็นพลวัต ได้ขยายออกไป ได้ใช้ออกไป ได้ขยายออกไป ได้ใช้ออกไปยิ่งใช้ยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งมาก  เป็นเช่นเนื้อนาบุญปลูกข้าวได้ข้าว   ปลูกบุญได้บุญ    ปลูกความรู้  สร้างความรู้ ได้ความรู้    เป็นบุญแก่มวลมนุษยชาติเช่านนี้แล

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะวันพฤหัสนี้มีประชุมปฏิบัติการทีมแกนนำนักจัดการความรู้ที่หาดใหญ่ อาจารย์ไปร่วมหรือไม่คะ ในการประชุมนี้ก็จะได้แจ้งว่าเราได้จัดทำพื้นที่การจัดการความรู้ไว้ให้แล้ว ผู้บริหารท่านจะได้ใช้ประโยชน์
ผู้ร่วมงานค่ะ
IP: xxx.113.76.11
เขียนเมื่อ 
วันนี้ได้มาร่วมงานตลาดนัดการจัดการความรู้ภาคใต้ ได้มาเยี่ยมชมบูทของบ้านแค สวย และเนื้อหาดี ได้ความรู้เยอะดี  แต่เสียดาย เมื่อวานมีคนบอกว่า ผอ.ได้เสวนาท่านเรื่องการจัดการความรู้ได้ชัดเจนมาก เสียดายจังเลยไม่ได้มาเยี่ยมชม
ครูใต้
IP: xxx.113.76.8
เขียนเมื่อ 
เมื่อสัปดาที่แล้วได้มาร่วมงานแสดงนวัตกรรมของโรงเรียนก็ได้เจอบูทของโรงเรียนบ้านแคน่าสนใจเหมือนที่เพื่อนๆบอกตั้งแตงานตลาดนัดความรู้แล้ว แต่เสียดายวันนี้ไม่มีเอกสารมาเผยแพร่เหมือนเช่นเคยเสียดายมากเลยค่ะ
คณะครูโรงเรียนบ้านแค
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
 คณะครูโรงเรียนบ้านแคขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในบูธของโรงเรียนบ้านแคทั้งสองงาน กล่าวคือ ทั้งในงานตลาดนัดมหกรรมความรู้ 4 ภูมิภาค ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน สงขลา และงานแสดงสื่อและนวัตกรรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา ค่ะ
เขียนเมื่อ 
          สวัสดีครับ...  ข้ามน้ำข้ามเขาหลายๆๆๆๆๆๆๆลูกมาแลกเปลี่ยนครับ   ผมอยู่ทางเหนือครับ    เมืองปาย  แม่ฮ่องสอน แวะมาให้กำลังใจคุณครูที่รักทุกคนครับ