ข่าวการศึกษา ปีการศึกษา 2549

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2549

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2549  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549    โรงเรียนได้ปรับเวลา    เรียนปีการศึกษา2549  ดังนี้GotSmiley for FREE! Click Here

 เริ่มเรียนเวลา  08.30และเลิกเรียนเวลา  16.30น.  ใช้เวลาเรียน 6 ชั่งโมง/วัน  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  11.30น-12.30น.

  GotSmiley for FREE! Click Here ช่วงพัก กลางวันครูและนักเรียนร่วมปฎิบัติกิจกรรมเรียนรู้ในห้องพิเศษต่างๆ  รวททั้ง TV ในห้องเรียน

http://praya.gotoknow.org
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯความเห็น (3)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยค่ะ

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยมกทม เขต 2 และโรงเรียน เราได้บันทึกไว้ดังนี้

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยเป็นโรงเรียนในฝัน  ผู้บริหารเพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง และบริหารงานแบบพาคิดพาทำ  เริ่มการนำโดยอาศัยแผนกลยุทธ์โรงเรียนแล้วนำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนได้ในระยะเวลาสั้น โดยมีแผนกลยุทธ์เป็นฐาน บุคลากรมีทิศทางการทำงานร่วมกันเห็นได้ชัดเจน การทำงานพัฒนาเริ่มจากจุดเด่นของโรงเรียน

อยากจะขอเพิ่มเติมว่า ผอ.ของท่าน active มากได้ติดต่อโครงการหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดครงการวิจัยนี้

หวังว่าคงได้ร่วมงานกัน อย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์

ถ้าหากว่าโรงเรียนของอาจารย์มีสิ่งดีมากกว่านี้ กรุณานำมาแลกเปลี่ยนกันนะคุ

somtawin
IP: xxx.142.219.113
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคณะวิจัยค่ะ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ในปีการศึกษา 2548  

ปีการศึกษา 2549 ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้านการจัดการความรู้ (KM)  กับ สกศ. สกว. และสคส.

 

tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ เรื่องเล่าเร้าพลังที่ทีมของอาจารย์เล่าในระหว่างการประชุมปฏิบัติการที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอามาใส่บล็อกหน่อยสิคะ น่าสนใจ เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน