อุทยานการศึกษา

ศึกษาหาความรู้จากแหล่งรู้ของโรงเรียน

จัดบรรยากาศของสถานที่ค้นคว้าให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด

จัดองค์ความรู้แต่ละกลุ่มสาระให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า

ปลูกฝังให้นัเรียนทุกคนรักการเรียนและความรับผิดชอบ

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวนสมุนไพรพื้นบ้านความเห็น (3)

จินดา
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ครบกระบวนการ

ยังไม่มีการประเมินผล

สวนสมุนไพรเป็นอุทยานการศึกษา

สวนเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นพืชจัดแต่งรูปแบบต่างๆ

สมุนเป็นลูกน้อง ผู้รับใช้ ผู้ติดตาม ผู้ทำตาม เช่นนี้

ไพรเป็นป่า เป็นพืนที่ที่มีต้นพืชต้นไม้มากอยู่ร่วมกัน

สวนสมุนไพรเป็นอุทยานการศึกษา  การกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในสวนที่เป็นลูกน้องของป่า สวนที่เป็นตัวแทนของป่า สวนเป็นผู้รับใช้ป่า สวนเป็นผู้ทำหน้าที่แทนป่า สวนที่เป็นเสมือนป่า  นี่ประเด็นหนึ่ง

สวนสมุนไพรเป็นอุทยานการศึกษา การจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในสวนเพื่อรับใช้ป่า เพื่อเป็นลูกน้องของป่า เพื่อใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อตอบแทนคุณแห่งป่า เพื่อเพิ่มคุณค่าแห่งป่า  นี่ประเด็นหนึ่ง

มิว่าเป็นด้วยเหตุผลกลใด

 

ป่าก็เป็นธรรมชาติ ชีวิตคนเราก็เป็นธรรมชาติ

ทุกย่างมีวิถี มีวงจร มีความสมดุล มีความพอดี

ทุกชีวิต ทุกอย่างจึงอยู่ร่วมกันได้ดี

ของฝาก......สมุนไพรไทยยิ่งใหญ่มานาน

                    แต่ครั้งโบราณด้วยภูมิปัญญา

                   พืชสัตว์เล็กใหญ่เอามาทำยา

                   บำรุงรักษาร่างกายจิตใจ

                   ต้นไม้ต้นไหนก็ล้วนเป็นยา

                   สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ล้วนเป็นยา

                   มากมายคุณค่าคู่สังคมไทย