โรงเรียนของหลวงพ่อ (ต่อ)

22 มกราคม 2533เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ ปี  พ.ศ.  2502  ตามใบอนุญาตที่  2/2502  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2502    ประเภท  มัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาปีที่  1 (ป. 5)   ถึง  ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 3 (ป. 7)หยุดเรียนวันธรรมสวนะ (วันพระ)  และวันอาทิตย์ ต่อมาหยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ในความอุปถัมภ์และดูแลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร    โดยมีคณะผู้ดำเนินการจัดตั้ง
โรงเรียน ดังนี้ พระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสและ เจ้าคณะจังหวัด พระราช  รัตนมุนี (แช่ม จันทาโภ)  พระธัมมานันทะ  พระปลัดพุทธิวัฒน์   ดร.มังกร  ทองสุกดี  อาจารย์ครองศักดิ์  ขันธเลิศ ครั้งแรกมีครู  13  คน  นักเรียน  156  คน    นายอุดม  ผุดเหล็ก  เป็นครูใหญ่คนแรก  และได้มีการพัฒนา  ดำเนินการสอนมาตามลำดับ
                           ปี พ. ศ. 2533  ได้ดำเนินการขอโอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา  ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2533  เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ตั้งแต่  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2533

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธชินราชพิทยา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27405, เขียน: 08 May 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)