เปิดภาคเรียนใหม่นี้ หลายท่านต้องแปลกใจ กับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สภาพ และอาคาร ก่อให้เกิดเนื้องาน และความรูที่หลากหลาย เช่น การล้างอาคารเรียนทุกอาคารก่อนเปิดเรียน และอื่นๆ อีกมาก และการวางจำหน่ายหนังสือได้ผ่านไปแล้ว ปีนี้ คณะทำงานจัดการได้ดีมาก มีหนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียน อาจจะมีบางวิชา ขาดไปบาง แต่ไม่ต้องกังวล เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ทางคณะทำงานจะดำเนินการผ่านคุณครูประจำชั้น