ด้วยรัก

          ถ้าจะกล่าวถึงชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี "โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 " จะเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักเพราะบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีเป็นเลิศ  จึงสามารถนำพาสถาบันให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หลักในการทำงานก็คือ"งานได้ผลคนมีความสุข" สิ่งที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีก็คือ "ขวัญและกำลังใจ" ของทุกคน ทั้งครู นักเรียน นักการ ฯ  คนงาน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีส่วนร่วม มีส่วนรับรู้ในกิจกรรมของโรงเรียน