ความเห็น 30820

ข่าวการศึกษา ปีการศึกษา 2549

somtawin
IP: xxx.142.219.113
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคณะวิจัยค่ะ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ในปีการศึกษา 2548  

ปีการศึกษา 2549 ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้านการจัดการความรู้ (KM)  กับ สกศ. สกว. และสคส.