ความเห็น 29788

ข่าวการศึกษา ปีการศึกษา 2549

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยค่ะ

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยมกทม เขต 2 และโรงเรียน เราได้บันทึกไว้ดังนี้

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยเป็นโรงเรียนในฝัน  ผู้บริหารเพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง และบริหารงานแบบพาคิดพาทำ  เริ่มการนำโดยอาศัยแผนกลยุทธ์โรงเรียนแล้วนำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนได้ในระยะเวลาสั้น โดยมีแผนกลยุทธ์เป็นฐาน บุคลากรมีทิศทางการทำงานร่วมกันเห็นได้ชัดเจน การทำงานพัฒนาเริ่มจากจุดเด่นของโรงเรียน

อยากจะขอเพิ่มเติมว่า ผอ.ของท่าน active มากได้ติดต่อโครงการหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดครงการวิจัยนี้

หวังว่าคงได้ร่วมงานกัน อย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์

ถ้าหากว่าโรงเรียนของอาจารย์มีสิ่งดีมากกว่านี้ กรุณานำมาแลกเปลี่ยนกันนะคุ