ระยะนี้ระบบราชการมีระบบรักษาก่อน จ่ายทีหลังค่อนค่างมาก    บางระบบจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เราใส่ข้อมูล     ทางสถาบันต้องฝึกคนมาทำงานไอที   รู้ระบบลงโค้ด   ทั้งนี้ต้องอาศัยพยาบาลลงข้อมูลให้สมบูรณ์   งานDRGรวบรวมและตรวจสอบ   บางโรคเราสามารถเก็บส่วนเกิน   มีบางช่วงเราสื่อสารกันไม่ชัดเจนทำให้สถาบันเบิกเงินแห้งไม่ครบ   แต่โชคดีที่เรารู้ตัวและกำลังแก้ไขค่ะ    ขอความกรุณาพวกเราใส่ใจในการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อพวกเราจะได้มีเงินใช้จ่ายในการบริการผู้ป่วยค่ะ