เมื่อรุ่นพี่เจอกับรุ่นน้อง

พี่ช่วยน้อง
ที่เรียกว่ารุ่นพี่ รุ่นน้องในที่นี้ หมายถึงเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) ที่ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส. รุ่นพี่ เป็นเครือข่ายรุ่นแรกในปี 2548 ที่ได้มีการสร้างเครือข่ายจนประสบความสำเร็จ สามารถที่จะปิดโครงการฯ มีการสร้างเครือข่ายย่อยๆ ขยายออกไปมากมาย ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของการทำงานเครือข่าย และสุดท้ายผลลัพธ์ของเครือข่าย สามารถกระตุ้นให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมผ่านการรับรอง HA HPH เพิ่มมากขึ้น (คงต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเครือข่ายมีส่วนช่วยหรือไม่อย่างไร จริงเท็จแค่ไหน ยังไม่มีใครวิจัยไว้) ส่วนเครือข่ายรุ่นน้องเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2549 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 16  จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ กาญจนบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สกลนคร สระแก้ว สระบุรี สุรินทร์ มหาสารคาม นครราชสีมา  ร้อยเอ็ด แพร่ พังงา อุทัยธานี อุบลราชธานี อุดรธานี ในเครือข่ายรุ่นน้องนี้ ได้มีการดำเนินงานเครือข่ายได้ประมาณ 4 – 5 เดือนแล้ว ทางพรพ. ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเครือข่ายระหว่างเครือข่ายรุ่นพี่ โดยได้เชิญผู้ประสานงานหรือผู้ปฏิบัติจริง คือ คุณเปรมฤดี   เป็นผู้รับผิดชอบในทำงานเครือข่ายของจังหวัดนครสวรรค์ มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานเครือข่ายที่เป็นธรรมชาติและให้เกิดความยั่งยืน โดยการใช้ KM มาเป็นเครื่องมือ โดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็น HA HPH HNQA HCA ก็สามารถทำให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ สิ่งที่ช่วยให้การทำงานเครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์ประสบความสำเร็จ จากการที่มีพื้นฐาน HA อยู่แล้ว การมีทีม QRT ที่เข้มแข็ง ในการติดตามประสาน บริหารจัดการ เข้าใจในการบูรณาการทุกมาตรฐานเข้าด้วยกัน แต่ชอบคำพูดที่ว่า เราสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อที่จะ Accreditation KM แต่เรามีเป้าหมาย คือ Hospital Accreditation ตามมาตรฐาน HA HPH โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ และได้ชื่นชมทางพรพ.ที่ใช้เครื่องมือนี้เข้ามาช่วยในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)