การให้(ทาน)ที่ดี ผู้รับย่อมได้ประโยชน์ ผู้ให้ก็จะห่างไกลความโลภและความติดยึดในสมมุติ ทางตรงข้ามถ้าให้ไม่ถูกวิธีถึงจะมีการให้แต่ผู้รับก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้ให้กลับเพิ่มความโลภมากขึ้น ผู้รู้จึงบอกให้เราพึงสังเกตุการให้ของเราว่าครบองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้หรือไม่

  • ผู้รับเป็นคนดีมีคุณธรรม
  • ของที่ให้ต้องเป็นของดี บริสุทธิ์ ได้มาโดยชอบ
  • กระบวนการให้ มีความตั้งใจจริงก่อนให้ เต็มใจและน้อมใจเวลาให้ อย่าลืมมีความยินดีหลังการให้

  ถ้าทำได้ครบท่านว่าเป็นการให้ที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิผล ได้ผลตามเจตนาครับ...