จากการได้ดูหนังดี ๆ ที่อาจารย์รุจโรจน์ได้กรุณาจัดหามาให้ชมกันฟรี ๆ ได้ข้อคิดอะไรหลาย ๆ อย่าง  อย่างหนึ่งเป็นที่ซึ้งใจที่สุดนั่นคือ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" ศรัทธาเกิดจากการกระทำด้วยความตั้งใจจริงของครูใหญ่.............โอ เค ซึ้งมากค่ะเรื่องนี้...