การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. (๓-จบ)

บริหารท้องถิ่น และท้องทุ่งไทย

ระหว่างการประชุมนี้ได้อ่านบทความเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นหลายบทความ บทความที่ดีมากอันหนึ่งโดย อ.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ให้หลักการและข้อเสนอแนะไว้น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบท้องทุ่งไทยและแบบจำลองมาก

หลักการของการบริหารท้องถิ่น

หลักที่หนึ่ง เป็นหลักของความมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารบุคคล และงบประมาณเพื่อความสุขของประชาชน (ปชช.)

หลักที่สอง เป็นหลักของความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นสร้างความสุขให้ ปชช.

หลักที่สาม เป็นหลักของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

ระบบท้องทุ่งไทยเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับท้องถิ่น สร้างบนพื้นฐานของฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและแบบจำลองระบบ ดังนั้นน่าจะใช้เสริมหลักการทั้งสามได้ โดย

๑. หลักที่หนึ่ง ระบบท้องทุ่งไทยควรเอื้อให้การกำหนดนโยบาย เชื่อมกับกำลังคนและกำลังทรัพย์ของท้องถิ่น ให้สร้างแผนงาน-โครงการที่ ปชช. มีส่วนร่วมและตรงความต้องการของท้องถิ่น

๒ หลักที่สอง ระบบท้องทุ่งไทยควรทำให้ท้องถิ่นมีข้อมูลและทราบว่าภาระกิจที่ต้องดำเนินการนั้นมีมากน้อยเพียงใด

๓. หลักที่สาม ระบบท้องทุ่งไทยต้องเอื้อให้การติดตามประเมินผลแผนงาน-โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้องถิ่นดำเนินการเองได้

อรรถชัย จินตะเวช

๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (2)

วีระศักดิ์ เครือเทพ
IP: xxx.230.65.52
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์อรรถชัยมากครับ อยากให้เราช่วยกันพัฒนาชุมชนไทยให้พึ่งตนเองได้ครับ
อรรถชัย
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ

อรรถชัย