ความเห็น 157015

การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. (๓-จบ)

วีระศักดิ์ เครือเทพ
IP: xxx.230.65.52
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์อรรถชัยมากครับ อยากให้เราช่วยกันพัฒนาชุมชนไทยให้พึ่งตนเองได้ครับ