เพลงกราวนอก

                                    เพลงกราวนอก

 

 ---ช  ---ด  --มร  ดร-ม  ----  *---ม -มมม   -ม-ม
 -ท-ท  ---ล  ---ช  ---ม  ชลชม  ชมรด  -รมช  -ร-ม
 ----  ---ช  --ลช  ลร-ม  --ชล  ทดรม  -มมม  -ม-ม
 -มรม  ชมรม  ชมรม  ชมรด  --รล  --รด  --รม  ชมรด
 --รล  --รด  --รม  ชมรด  รมรด  -ท-ล  ทชลท  ชล--
 รมรด  -ท-ล  ทชลท  ชล--  รดทล  ชดทล  รดทล  ชดทล
 --ทล  ทลทล  ทลทล  -ท-ล  รมชล  ดชลด  ชลดร  มดรม*

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทย

คำสำคัญ (Tags)#เพลง#โน๊ตเพลง#กราวนอก

หมายเลขบันทึก: 27011, เขียน: 05 May 2006 @ 14:14 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอโน๊ตเพลงนี้ได้ไหมครับ

สวัสดีครับ GTO

  • ยินดีครับ
  • มีโน๊ตก็นำมา ลปรร กันบ้างนะ
em
IP: xxx.157.134.128
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้เพลงกราวนอกจะได้ไหมครับ

 

ปกเปกืเกเร้ร้
IP: xxx.19.41.228
เขียนเมื่อ 

feasl;dhgnsbegheshgsdkgklh

dsghsdklghdklgklsdkljfioesjtgfsd

ifhgsiodhglkdhklggdkljgkl

 
 

dhgidhklghklcvndsiohviodพุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยาอันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ

ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ (ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์) ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา

ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) เจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน กาลครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา


สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ประดุจพระราชบุตรร่วมสาย สันตติวงศ์ ด้วยองค์ยุพราชอยุธยาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญสบพระทัยกษัตริย์พม่าซึ่งก็ทรงเป็นนักการทหาร นิยมผู้มีคุณสมบัติเป็นนักรบเยี่ยงพระองค์

พระเจ้าบุเรงนองทรงมีสายพระเนตรยาวไกล แลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงคิดใคร่ปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสาเพื่อจะได้อาศัยพระองค์เป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก

พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง (สรพงษ์ ชาตรี) พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบในตำราพิชัยสงคราม เป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญ หาผู้เสมอเหมือนมิได้


เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส คือ มังเอิน หรือ พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) และพระราชนัดดา มังสามเกียด ถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะทรงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้น หาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรมอันจะน้อมนำเป็นพื้นฐานให้เติบใหญ่เป็นบูรพกษัตริย์ปกป้องครองแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงสร้างและทำนุบำรุงมาด้วยกำลังสติปัญญาและความรักใคร่หวงแหน

เหตุทั้งนี้เป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรสมังสามเกียดขัดพระทัย ทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกว่าราชนิกุลข้างพม่าทั้งหลายทั้งสิ้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงหยั่งรู้ว่าพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีเหนือพระยุพราชของหงสาวดี กำลังชักนำภยันตรายมา พระองค์จึงทรงเสี่ยงภัยเดินทางจากพุกามประเทศสู่มาตุภูมิ อโยธยา-

เด็กนาฎศิลป์จันครับ
IP: xxx.47.192.143
เขียนเมื่อ 
ขอเพลงลงสรงทางฆ้องหน่อยครับด่วนมาก ส่งอาจารย์อ่ะครับ เดียวติด  ร
นักดนตรีคนนึง
IP: xxx.47.214.184
เขียนเมื่อ 

http://www.jd.in.th/e_learning/th33101/plangthai/04krawnok.htm

mightymight
IP: xxx.123.160.144
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพลงประจำกัณฑ์ของพระเวสสันดรทุกกัณฑ์ด่วนมากต้องทำรายงานส่งอาจารย์เหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวเอง