การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. (๒)

งานที่ต้องสนุกต่อ

การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. ที่กรุงเทพมหานคร ระวห่างในที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีงานที่ต้องทำต่ออีกหลายอย่าง

๑. ต้องหารือกับทาง อบต. และชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดเวทีให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบ ท้องทุ่งไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๒. ได้รับเชิญด้วยวาจาจากคุณพรทิพย์ และผู้ประสานงานของ สกว. กลุ่มงาน อบต. ภาคใต้ ว่าขอให้ไปบรรยายแนวคิดและแนวปฏิบัติของระบบ ท้องทุ่งไทยประมาณกลางเดือน มิถุนายน ๒๕๔๙

 

อรรถชัย จินตะเวช

๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (1)

บุญสม
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

...เป็นไปได้มั้ยครับที่รัฐบาลจะมีงบให้ทุก อบต. ทำพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นแปลงทดลองตัวอย่าง...

...หรือ 1 อำเภอ 1 แปลง ก็ได้...ที่ทำแล้วสามารถเห็นผลได้ดูงานได้...

...ปัจจุบันยังมีน้อยมาก...