เรียนรู้บทบาท Change Agent ของ นสส.3 กรมอนามัย

ผู้บริหารนั้น จะได้รับความกดดันในหลายๆ สิ่ง หลายอย่าง โดยรอบ เราจึงต้องเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงที่จะต้องพบ ต้องเจอกัน ในบทบาทสมมติว่าถูกกดดันแน่นอน

 

กลับมาแล้วค่ะ ทีม Change Agent ของกรมอนามัย นสส. รุ่นที่ 3 ได้เพื่อนร่วมทางความคิดมา 55 คน + ผู้นำทีม คือ ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย ... น.พ.โสภณ เมฆธน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ... พี่อารีย์ ภูริวรานนท์

เจ๊ต้อย ... คุณจันทนา วรรณเพิ่มสุขหลักสูตรเข้มข้นได้จบลงแล้ว ด้วยความชื่นมื่น ... โดยสรุปแล้ว ความเข้มข้น โปรดสังเกตคำว่า "เข้ม" และ "ข้น" นะคะ เพราะว่าภายใต้คำนี้ มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ การกดดัน ด้วยการเรียน เรียน เรียน และเรียน ... การต้องตัดสินใจให้ไว้ ต่องานที่รับมามาอย่างปัจจุบันทันด่วน ให้แสดงกิจกรรม ทุกคน ตามบทบาทหน้าที่ที่ไม่ถนัด ก่อนเวลา 2 ชั่วโมง อาทิ รำไทย การแสดง 4 ภาค เล่นกล แฟชั่นโชว์ เปิดเทค เปิดคอนเสิร์ท และอื่นๆ อีกมากม๊าย มากมาย ... เมื่อเริ่มแรกของการอบรม มันคงไม่ยากนะคะ ถ้าเราเคย เคยทำกันมาแล้ว แต่มันยากนะคะ เมื่อพวกเราหลายคนที่ได้รับการมอบหมายงานนั้นๆ ไม่เคยทำในเรื่องนั้นมาเลย แต่ ... Yes, I can do it ... นี่คือ คำคำแรกที่ นสส.3 ได้รับมาใส่สมองกัน จนเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้สำเร็จ ... ท่านรองโสฯ ได้บัญญัติกฎไว้ว่า หลักสูตรนี้ต้องกดดัน (ผู้รับกฎมาอย่างเข้มแข็งคือ เจ๊ต้อย คุณจันทนา จ้ะ) เธอทำหน้าที่นี้ได้ยอดเยี่ยม จนทำให้ นสส. รัก และเข้าใจกัน เหตุผลนะหรือคะ ก็คือ คนที่เป็นผู้บริหารนั้น จะได้รับความกดดันในหลายๆ สิ่ง หลายอย่าง โดยรอบ เราจึงต้องเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงที่จะต้องพบ ต้องเจอกัน ในบทบาทสมมติว่าถูกกดดันแน่นอน เท่ากับเราต้องเตรียมรับสถานการณ์นั้นๆ กันด้วย ก็เข้าใจเจ๊ต้อยกันใหม่นะคะ พวกเรา ...

สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น จาระไนได้ไม่ทั่วถึง แต่จะค่อยๆ เอาในส่วนที่ปิ๊งๆ มาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะ

แต่อย่างไรก็ตาม ดีใจที่ได้กลับบ้านแล้ว + มาเจอชาว blogger ทั้งหลายแหล่ หายไปนาน คิดถึงค่ะ ...

ภาพ นสส.3 กรมอนามัย กับ CKO กรมอนามัย น.พ.โสภณ เมฆธน และ ผอ.อารีย์ ภูริวรานนท์

เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่าน blog นี้แล้ว ช่วยต่อยอดความรู้สึกกันได้ก็จะยินดีนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)