ความเห็น 33040

การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. (๒)

บุญสม
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

...เป็นไปได้มั้ยครับที่รัฐบาลจะมีงบให้ทุก อบต. ทำพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นแปลงทดลองตัวอย่าง...

...หรือ 1 อำเภอ 1 แปลง ก็ได้...ที่ทำแล้วสามารถเห็นผลได้ดูงานได้...

...ปัจจุบันยังมีน้อยมาก...