ผึ้งหลวง...ที่จ่านกร้อง

มีผึ้งหลวงมาทำรังที่ชั้น 6  อาคาร 7 ชั้น โรงเรียนจ่านกร้อง ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2552 นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากปีที่แล้วได้มาทำรังครั้งหนึ่งแล้ว ปีนี้ก็ยังกลับมา ณ จุดเดิม  สงสัยว่าทำไมมันกลับมามาทำรังอีกครั้ง   รังที่อยู่ท่ามกลางนักเรียน 3 พันกว่าคนซึ่งวนเวียนกันมาเรียนบนอาคารนี้  ทั้งที่คราวที่แล้วเคยถูกรบกวนทั้งเสียงและการขว้างปาจากนักเรียนจอมซนบางคน ที่มีเจตนากลั่นแกล้งเพื่อนๆ ด้วยการเล่นแรงๆ ด้วยการปาปากกาไปเสียบที่รังผึ้งให้เพื่อนวิ่งหนี  บางคนถูกผึ้งต่อยจนปากบวมเจ่อ  ปีนี้ผึ้งหลวงก็ยังกลับมาอีก  และยังเป็นที่สนใจของนักเรียนอีกตามเคย  แม้จะมีประกาศเตือนว่า...ผึ้งหลวงนั้นดุและมีพิษมากต่อยเจ็บ  ห้ามไปรบกวนก็ยังมีคนลองของอยู่ดี  ผลก็คือคนปาผึ้งไม่ได้โดนและคนที่โดนผึ้งต่อยก็ไม่ได้เป็นคนปา 

          ก็เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่เจ็บปวดจากสื่อสิ่งแวดล้อม ( สื่อบริบท ) ที่นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด  เมื่อใช้การมาสร้างรังผึ้งบนอาคารเรียนมาเป็นสื่อการสอน   ให้นักเรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ได้ผลงานการเขียนเกี่ยวกับผึ้งหลายแง่มุมทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับผึ้งเป็นบรรยายโวหาร   การเปรียบเทียบความหวานของนำผึ้งกับความรักเป็นอุปมาโวหาร  การสอนให้มีคุณลักษณะขยันขันแข็งเหมือนผึ้งเป็นเทศนาโวหาร   การยกตัวอย่างเรื่องราวของผึ้งประกอบการเขียนเป็นสาธกโวหาร  และเมือเขียนแบบพรรณนาโวหารที่นักเรียนต้องใช้การสร้างจินตนาการให้ผู้เขียนเห็นภาพที่ชัดเจนและสวยงาม....นักเรียนหลายคนเขียนได้ดี จนรู้สึกอยากขอบคุณการมาเยือนของผึ้งหลวงที่เป็นสื่อสำคัญในฝึกการเขียนสำนวนประเภทต่างๆได้อย่างชัดเจน  นอกเหนือไปจากการช่วยให้นักเรียนเห็นภาพการสร้างรังอย่างใกล้ชิด  นักเรียนม.ปลายบางคนได้ติดตามถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มสร้างรังจนถึงวันที่สิ้นสุดกระบวนการ เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง โดยมีน้องๆมาร่วมสังเกต และพูดคุยกันเป็นการสร้างสัมพันธภาพของเด็กๆ  ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

ผึ้งหลวง รังนี้เจริญเต็มที่   มีความยาวกว่ากว่าครึ่งเมตร ตัวผึ้งมีความยาวประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร ผึ้งหลวงชอบทำรังอยู่บนที่สูง และสามารถบินได้ไกลๆ น้ำผึ้งจากผึ้งหลวงรังใหญ่ๆ ให้น้ำผึ้งหลายกิโลกรัม 

วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2552 ) มีลมพัดแรงจัดตอนเย็นๆหลังเลิกเรียน ฝนที่ตกหนักเกือบครึ่งชั่วโมง ทำให้ฝูงผึ้งเบาบางลง  สามารถมองเห็นภาพสีสันของรังผึ้งเป็นสีเหลืองทองสวยงามได้อย่างชัดเจน