คลิกที่รูปจะได้ภาพขนาดใหญ่ แล้วคลิกซ้ำอีกครั้งจะได้ภาพขนาดจริงใกล้เคียงกับหน้าจอคอมพิวเตอร์

Code BG ใช่แบบไม่ให้ ภาพหลังเลื่อนเวลาเลื่อนสกอร์บาร์ ลองใช้ Code นี้นะค่ะ

body{background-attachment: fixed;background-image:url(ใส่ URLของภาพที่จะใช้);}