'คลัง' เร่งเบิกจ่ายงบฯ ปี 50 หลังเปิดสภาไม่ได้

'คลัง' เร่งเบิกจ่ายงบฯ ปี 50 หลังเปิดสภาไม่ได้
     "รมว.คลัง"เร่งหารือสำนักงบประมาณหาทางเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2550 จากปี 2549 ต้องล่าช้าไป เพราะพิษการเมืองเปิดสภาไม่ได้ สั่งกรมบัญชีกลางเตรียมดึงเงินกองทุน 50 แห่งป้องกันปัญหาสภาพคล่องตึงตัว
นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2550 ที่ต้องเลื่อนปฏิทินปีงบประมาณออกไปอีก 1 เดือน  จนไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2550   เนื่องจากสถานการณ์การเมืองขณะนี้คงไม่สามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณตามกรอบปฏิทินงบประมาณได้ทัน โดยการหารือกับสำนักงบประมาณจะหารือเพื่อนำรายจ่ายที่จำเป็นจริง ๆ ในหมวดรายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เพื่อให้สามารถทดลองจ่ายไปก่อนได้ ซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมายที่นำงบประมาณ    ในปีก่อนหน้ามาใช้ก่อนได้   “งบลงทุนที่เป็นรายจ่ายของงบประมาณปี 2550 คงไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ยังมีงบประมาณที่กันจ่ายเหลื่อมปีที่ส่วนราชการบางแห่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2549  ซึ่งสามารถขอยกยอดมาขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2550 ได้เช่นกัน โดยถือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เป็นเรื่องปกติทุกปีอยู่แล้ว โดยยืนยันว่าแม้การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2550 จะสะดุดไปบ้าง แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่อย่างใด” นายทนง กล่าว
ด้านนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาการเบิกจ่ายรายรับรายจ่ายของประเทศในปี 2550 อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบริหารสภาพคล่องเหมือนปีงบประมาณ 2549 อีก โดยมั่นใจว่ารายได้ของรัฐบาลยังเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกเงินของกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ที่เบิกเงินแล้วนำไปฝากบัญชีไว้ที่สถาบันการเงินนั้นได้หารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว    โดยเร็ว ๆ นี้จะนำเสนอให้นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณารายละเอียด โดยกระทรวงการคลังจะดึงเงินจากกองทุนที่อยู่ในความดูแล 50 กองทุน เข้ามาบริหารจัดการ   ส่วนกองทุนอีกประมาณ 40 กองทุน ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการอื่นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะจะเกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2550 มีจำนวน 1.476 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 8.5 โดยกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณจากงบลงทุนให้ได้ร้อยละ 93

กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  คมชัดลึก  เดลินิวส์  2  พฤษภาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)