ขอ ลปรร. กับท่านผู้รู้และสมาชิกทุกท่านครับ ผมมีประเด็นดังนี้ครับ เท่าที่ผมได้ศึกษาเรื่อง KM มาระยะหนึ่งแล้วตั้งคำถามในใจว่า ความยากของการจัดการความรู้คืออะไร? พอสรุปได้ 3 ประการครับ

1) ความรู้เป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำให้ชัดเจนได้ยาก (Tacit knowledge)
2) ความรู้ที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ยาก (Tip & Trick)
3) วัดคุณค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินด้านความรู้ได้ยาก (Valuable)

ขอ ลปรร. ด้วยครับ

วิชิต