เวลาผ่านไปก็หลายวันหลังการสอบประมวลความรู้ ดิฉันยังรู้สึกกับผลการสอบที่ออกมา พยายามไม่คิด แต่ต้องมีแว็บหนึ่งคิดอีกแล้ว คงตัดความกังวลได้หลังจากทราบผลการสอบแน่ ๆ เลย เพราะการทำข้อสอบในวันนั้นเขียนคำตอบไม่ชัดเจนแต่ไม่ใช่ไม่ตรงประเด็นเลย เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน... เพื่อน ๆ มีความรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่า