แบบจำลองรายได้จากการปลูกยางพารา

อนวัช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบจำลอง, ปลูกยางพารา

แบบจำลองรายได้จากการปลูกยางพารา


วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารายได้จากการปลูกยางพารา
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มรายได้จากการปลูกยางพาราในระยะเวลายาว

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
1. รายได้ 
2. รายรับ
3. รายจ่าย
4. อัตรารายรับ
5. อัตรารายจ่าย

ตัวอย่าง แบบจำลอง

แบบจำลอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท้าวติดดินสู่เมืองใหญ่บนหนทางแห่งการไขว่คว้าความเห็น (1)

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
IP: xxx.28.50.237
เขียนเมื่อ 

เป็นสาขาวิชาใหม่ที่น่าสนใจ และเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตจริงมากขึ้น และเนื้อหาเป็นแบบจำลองที่ควรมีการปรับปรุงบ้างในส่วนของรายจ่ายเพราะคงมีรายจ่ายหลายทางจากความเป็นจริงเห็นควรพิจารณาให้รอบคอบครับ