AAR and ALR for HA301

 เช้าที่เราคงจะมีการทำ After Action Review หรือ  After Learning Review ครับ ที่เตรียมไว้คงจะให้ทีมงานลองดู Mind Map AAR V1 แล้วให้แต่ละท่านประเมิน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวันแรกของการ สัมมนา HA 301 รุ่นที่ 10 และจะนำเสนอ River Digram สำหรับ บันไดขั้นที่ 1 ให้ลองวิเคราะห์ความยั่งยืน ต่อไป

JJ