เครื่องเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะ ใช้แอโนดที่ทำด้วย  ______________________ทำไม?_____________________