คำประกาศเกียรติคุณของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2544 สาขาสาธารณสุข

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อ่าน คำประกาศเกียรติคุณ
[ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2545 สาขาการแพทย์, สาขาสาธารณสุข]
[ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2546 สาขาการแพทย์, สาขาสาธารณสุข]
[ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2547 สาขาการแพทย์, สาขาสาธารณสุข]
[ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2548 สาขาการแพทย์, สาขาสาธารณสุข]

                 คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำปี 2544

                 

ศาสตราจารย์แลม ซัยกิต รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                        คำประกาศเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ แลม ซัยกิต (Professor Lam Sai Kit) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2544 สาขาสาธารณสุข โดยรับพระราชทานรางวัลฯ ร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ แบรี่ เจมส์ มาร์แขล

 

Prince Mahidol Award Foundation
under the Royal Patronage
confers
PRINCE MAHIDOL AWARD 2001
Upon
LAM SAI KIT
On January 31, 2002
His involvement in emerging diseases has led to the discovery of new viruses in the region.
The isolation of Nipah virus has made his team internationally recognized.
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Chairman, Board of Trustees and President, Prince Mahidol Award Foundation

                ศาสตราจารย์แลม ซัยกิต (Professor Lam Sai Kit) เป็นนักไวรัสวิทยา ผู้ค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ ไวรัส นิป้าห์ (Nipah virus) ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดในหมู และติดต่อมายังคน ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

*****************************************

                     สำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล  (Professor Barry Marshall)   ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกับศาสตราจารย์แลม ซัยกิต นั้น     ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง   ที่ไม่สามารถค้นหาคำประกาศเกียรติคุณมาลงบล็อก 

  ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชลรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

              

                  ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2544   และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี พ.ศ. 2548         จากผลงาน ค้นพบว่าเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอรัย (Helicobactor pylori) เป็นสาเหตุสำคัญของกระเพาะอาหารอักเสบและแผลในลำไส้ตอนต้น    นำไปสู่การรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแทนการให้ยาลดกรด        ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ทุ่มเทศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าแบคทีเรีย Helicobactor pylori เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ      

                 ซึ่งสมมติฐานนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากไม่เชื่อว่าจะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของคนได้    เนื่องมาจากกระเพาะอาหารมีสภาพความเป็นกรดสูงมาก (pH 2-3) สิ่งมีชีวิตไม่น่าจะอาศัยอยู่ได้    ดังนั้นเมื่อเอ่ยถึงโรคกระเพาะอาหารหรือแผลในสำไส้ตอนต้น  แพทย์มักจะวินิจฉัยผู้ป่วยว่ามีสาเหตุจากความเครียด รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

                ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ได้ทดสอบสมมติฐานนี้ด้วยตัวเอง โดยการผสมเชื้อแบคทีเรียในอาหารและกลืนอาหารลงไปซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ต้องทนทรมานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากการอาเจียนติดต่อกันทุกวัน 

                 ปัจจุบันนี้ วงการแพทย์ยอมรับว่าแผลในกระเพาะอาหารมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อแบคทีเรีย Helicobactor pylori ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ     กรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาการติดเชื้อดังกล่าวอาจนำไปสู่มะเร็งกระเพาะอาหารได้

 
 กระบวนการเกิดโรคกระเพาะอาหารจากเชื้อ Helicobactor pylori 

โฮมเพจ ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ เจมส์ มาร์แชล

ชม Helicobactor pylori ความละเอียดสูง

อ่าน โรคกระเพาะอาหาร เพิ่มเติม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)