การเดินหน้าต่อเรื่องการทำชุมชนblog คนทำ Office ที่ ม.วลัยลักษณ์

อย่างที่เคยเขียนเล่าไว้ในบันทึกชื่อ " การใช้ Blog เป็นช่องทางสื่อสารและเป็นคลังความรู้(Knowledge Asset) ของชุมชนคนทำ eOffice " ตอนนี้อยากจะเล่าถึงวิธีการดำเนินการของชุมชน โดยเราจะเปิด  1) เปิดชุมชน Blog ชื่อชุมชนคนทำ eOffice ที่ม.วลัยลักษณ์ (http://gotoknow.org/wueoffice)  2) ให้แต่ละงานในส่วนสารบรรณและอำนวยการเปิด blog สังกัดชุมชนชื่อชุมชนคน eOffice ที่ม.วลัยลักษณ์ นำร่องก่อนให้ครอบคลุมนื้องานทั้งหมดได้แก่ 2.1) blog ระบบ WU eOffice ที่วลัยลักษณ์ ( http://gotoknow.org/wueoffice-km )  2.2) งานสารบรรณและสนเทศ http://gotoknow.org/dcgkm 2.3) งานการประชุม 2.4)  งานธุรการและไปรษณีย์เลขานุการ  2.5)งานนิติการ (ซึ่งขณะนี้เปิดไปแล้ว 2 blog ตาม URLข้างต้น) และมอบหมายคนเล่าเรื่องประจำ blog มีหน้าที่เล่าเรื่อง ตอบข้อคิดเห็น และ ลปรร.กับผู้ที่โพสต์เข้ามาเนื่องจากคนในส่วน สบอ.ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง blog ครบทุกคน  จึงเสนอแนวทางว่าให้ผู้ที่ได้ไปเรียนรู้มาแล้วมาถ่ายทอดกันเอง โดยน้องหนุ๋ยช่วยสอนวิธีการสร้าง blog ตามที่ระบบกำหนด ตัวดิฉันเองช่วยวางเค้าโครง ขอบเขตเนื้อหา ของแต่ละ blog วิธีการตั้งกระทู้ และการเชื่อมโยงเนื้อหา โดยพวกเรานัดเรียนรู้เรื่อง blog กันในวันที่ 4 พ.ค.นี้  และที่จะทำควบคู่กันไปกับการนัด f2f กลุ่มหน่วยงานย่อย คือการแนะนำให้สมาชิกชุมชนคนทำ eOffice ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ สร้าง blog หน่วยงานและสมัครเข้าชุมชน blog eOffice ไปพร้อมกันนี้ด้วย  (นัด f2f กลุ่มย่อยจะลงลึกรายละเอียดของกลุ่มหน่วยงาน ใน 5 ประเด็นที่ได้ดูภาพรวมกันไปแล้ว 1).แนวปฏิบัติในการรับส่งเอกสาร(workflow) ในระบบ WU eOfficeในหน่วยงานและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 2).แนวทางการปฏิบัติงานในระบบฯ ของหัวหน้าหน่วยงาน กับเลขานุการ หรือธุรการ 3)การจัดสรรเครื่อง scanner แก่หน่วยงานต่างๆ  4).ระดมความเห็นเรื่องการคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติเดิมในการใช้เอกสารต้นฉบับจริงกับเรื่องบางประเภท และ 5)เรื่องการนำแบบฟอร์มต่าง ๆ มาปรับใช้ในระบบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สมาชิกหยิบยกขึ้นมา กำหนดการ f2f กลุ่มย่อยจะแจ้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ เพราะช่วงนี้สมาชิกชุมชนเราไปช่วยงานกีฬา สกอ.กันหลายคนค่ะ เลยยังติดต่อกันไปค่อยได้ว่าจะพร้อมกันวันไหน) 

เท่าที่คิดออกและอยากจะลองทำดูในชุมชนคนทำ eOffice  ในรื่องการใช้ blog เป็นเป็นช่องทางสื่อสารและเป็นคลังความรู้(Knowledge Asset) ของชุมชนคนทำ eOffice " ก็มีเท่านี้ เพราะยังเพิ่งเริ่มหัดเดินต้องไปช้า ๆ ยังต้องการคนแข็งแรงกว่าในเรื่องนี้ช่วยประคองอยู่ค่ะ  ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่านค่ะ เข้ามาช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบ WU eOffice ที่ ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

26561

เขียน

03 May 2006 @ 09:24
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:50
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก