ถ้าพูดถึงขนมเจาะหูในท้องถิ่นภาคใต้น้อยคนนักที่ไม่รู้จักเนื่องจากเป็นขนมที่ทำในประเพณีงานเดือนสิบซึ่งสืบทอดกันมานานจากการพูดคุยกับคุณนงนุช ชมจันทร์  ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าถ้ำร่วมฤทัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ 136/6 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ได้เล่าให้ฟังว่างานประเพณีเดือนสิบเป็นประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในงานเดือนสิบมีการทำขนมหลายชนิด เช่น ขนมลา ขนมพอง  ขนมกง ขนมเทียน และขนมอีกหลายชนิดรวมทั้งขนมเจาะหูด้วย ขนมต่าง ๆ ที่ทำการจะมีความหมายต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขนมลาใช้แทนเสื้อผ้า  ขนมเจาะหูใช้แทนเงิน ซึ่งคุณนงนุชได้บอกสูตรขนมเจาะหู เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองทำซึ่งอาจได้นำไปทำบุญในประเพณีเดือนสิบปีนี้ก็ได้ ขนมเจาะหูสูตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าถ้ำร่วมฤทัย มีดังนี้

                ส่วนผสม

                                แป้งข้าวเจ้า           1   กก.

                                น้ำตาลทราย          8   ขีด

                                น้ำ                           2    แก้ว

                                น้ำมันพืชสำหรับทอด

                วิธีทำ

                                1. เคี่ยวน้ำตาลโดยใช้น้ำ 2 แก้ว  น้ำตาลทราย 8 ขีด จนเดือด

                                2.  น้ำมาเทใส่ในแป้งคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนวดให้เข้ากันพักไว้ 1 ชม.

                                3. ตั้งน้ำมันให้ร้อนปั้นแป้งเป็นก้อนกลมขนาดเท่าหัวแม่มือบีบให้แบนเจาะรูตรงกลางให้มีลักษณะเหมืองวงแหวนนำลงทอด  พอขนมลอยให้สลับด้านจนสุกเหลืองเสมอกันทั้งสองด้านตักขึ้นซับน้ำมัน

                                4. เก็บในภาชนะปิดสนิท

ลองทำดูจะได้ขนมเจาะหูไว้ทำบุญงานเดือนสิบหรือรับประทานเป็นของว่างได้

 

 นางนงนุช  ชมจันทร์  94  หมู่ที่ 1  ตำบลหน้าถ้ำ  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   ข้อมูล

  นางบุปผาพรรณ  ไชยฤกษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว                                เล่าเรื่อง