อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเก่า

อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเก่า

อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเก่า

          อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเก่า   ณ  หอประชุมหมู่บ้าน  หมู่ที่  9,13  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2552  หมู่ที่  9  เกษตรกร  30  คน  วันที่  15  พฤษภาคม  2552  หมู่ที่  13  เกษตรกร  25  คน   โดยไพรวัลย์  โต๊ะดำ  นักวิชาการสวนเอกพจน์  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  แนะนำการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเก่า  โดยให้มีการโค่นปาล์มน้ำมันเก่า  2  แถว    1  วัน  2  แถว   ปลูกระยะ  9+9  เมตร  ได้ประมาณ  22  ต้น/ไร่

            ข้อดี  การโค่นปาล์มเก่า 2  แถว    1  วัน  2  แถว 
1.  ปาล์มปลูกใหม่ได้รับแสงแดดเต็มที่  ทำให้ต้นปาล์มมีความสมบูรณ์  ไม่สูง
2.  เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของหนูกัดกินต้นปาล์มปลูกใหม่  เพราะหนูได้กินผลปาล์มร่วงจากสวนปาล์มเก่า
3.  ปาล์มปลูกใหม่  สามารถเก็บเกี่ยวได้ระยะเวลา  2  ปีครึ่ง  เพราะได้รับแสงเต็มที่

                                                       นายวิเชียร  ฉายประชีพ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2/06/2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวส.ความเห็น (1)

สวัสดีครับ

  • ปาล์มกี่ปี จึงจะเป็นสวนเก่า ครับ