บทสรุป

          บทเรียนที่จะขอฝากไว้สำหรับบันทึกนี้ เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้  ว่านักพัฒนา ไม่ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรก็ตาม  สิ่งที่พวกเราน่าจะมีหรือสร้างให้เกิดขึ้นในตัวตนของพวกเราก็คือ

  • ต้องมีความอดทนครับ (คาถาคือ อดทน-ทนอด)
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  • รู้จักการปรับตัวเองให้สามารถอยู่ได้  มีความยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างได้
  • ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจครับ ถึงจะยืนระยะจนทะลุสู่เป้าหมายของเราได้
  • รักในเพื่อนมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร  อาชีพอะไร ยากดีมีจนอย่างไร เขาคือเพื่อนร่วมโลกของเราครับ
  • ต้องมองโลกในแง่ดี และคิดอย่างสร้างสรรค์ มองปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ
  • ต้องไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการเสียสละ  และการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน
  • ต้องรัก และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
  • ฯลฯ