รถคันเดิมแต่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้เร้าใจด้วยการใส่ปุ่มเปิดเสียง แต่ไม่มีปุ่มปิด เสียงจะหยุดเองเมื่อเพลงจบเอง

ลองคลิกดูที่นี่http://www.gotoknow.org/file/athikom/car.swf