ผมชอบเรียนวิชานี้มากเลย แต่ผมเรียนไม่ทันอาจารย์ ไม่ทันเพื่อนอาจเป็นที่สมองแก่เกินไม่ค่อยมีความจำ  แต่ก็พยายามอาศัยน้องๆ ช่วยสอน