การ “ถอดความรู้” 2 แนวทาง

การ ถอดความรู้ 2 แนวทาง
วิจารณ์  พานิช
          บ่อยครั้งที่ สคส. ได้รับการติดต่อให้ช่วยไปจัดกระบวนการ KM เพื่อ ถอด ความรู้จากประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ทำมายาวนาน    และ คุณกิจ และ คุณอำนวย ของโครงการรู้สึกว่ามีความรู้เยอะมาก   แต่ ถอด ไม่ออก   ต้องการความช่วยเหลือจาก สคส. ไปช่วย ถอด
          เราเริ่มเข้าใจแล้วว่า    การ ถอด ความรู้จากประสบการณ์/กิจกรรมมี 2 แนวทางคือ
1.      ถอดออกมาเป็นความรู้เชิงทฤษฎี   สำหรับเขียนรายงาน
2.      ถอดออกมาเป็นความรู้ปฏิบัติ   เป็นความรู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติของ คุณกิจ   สำหรับให้ คุณกิจ นำไปใช้ต่อ
สคส. เราช่วยได้เฉพาะแนวทางที่ 2   คือถอดออกมาเป็น Tacit Knowledge โดยใช้วิธีการ
storytelling   แล้วมี คุณลิขิต (Note Taker) จับประเด็นความรู้เล็ก ๆ เขียนออกมาเป็น แก่นความรู้ (Knowledge Assets)
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                        13 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)