km

km คือการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ในขณะนี้ความรู้รอบตัวเรามีมากมายหหลายอย่าง  ดังนั้นจึงควรมีการเรียบเรียงความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เป็นพวก  เป็นระบบมากยิ่งขึ้น


why km  -  km เข้ามาช่วยจัดการความรู้ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถค้นหาได้สะดวก  เมือต้องการนำความรู้มาใช้ประโยชน์


data & information - data คือรายละเอียดที่ได้เก็บไว้อย่างเป็นระบบ ส่วน information น่าจะเป็นข้อมูลที่ย้งไม่มีการจัดเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aor's Knowledge Managementความเห็น (1)

ธวัช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมเชื่อว่า  KM  เป็นมากกว่าการจดระบบระเบียบความรู้

ที่ผ่านมา  คนมักจะถูก  "ความรู้จัดการเราซะเอง"   แทนที่ว่า  "คนจะการความรู้"   หมายถึง ใช้สิ่งที่เรารับรู้มา  เช่น  อาจารย์สอนมา  อ่านหนังสือมา  อ่านตำรามา  เป็นต้น เหล่านี้มาเป็นตัวกำกับเราเสมอ       คนที่จัดการความรู้ได้  ต้องรู้จักวิธียักย้ายถ่ายเทความรู้ได้  เช่น  จากอีกคนไปสู่อีกคน  (ย้ำนะครับว่า เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ)  เกิดการเรียนรู้  มีพัฒนาการสร้างความรู้ใหม่ได้   เกิดเป็นนวัตกรรม  หรือสิ่งใหม่ต่อไปได้

http://learn-together.gotoknow.org