ความเห็น 161

km

ธวัช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมเชื่อว่า  KM  เป็นมากกว่าการจดระบบระเบียบความรู้

ที่ผ่านมา  คนมักจะถูก  "ความรู้จัดการเราซะเอง"   แทนที่ว่า  "คนจะการความรู้"   หมายถึง ใช้สิ่งที่เรารับรู้มา  เช่น  อาจารย์สอนมา  อ่านหนังสือมา  อ่านตำรามา  เป็นต้น เหล่านี้มาเป็นตัวกำกับเราเสมอ       คนที่จัดการความรู้ได้  ต้องรู้จักวิธียักย้ายถ่ายเทความรู้ได้  เช่น  จากอีกคนไปสู่อีกคน  (ย้ำนะครับว่า เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ)  เกิดการเรียนรู้  มีพัฒนาการสร้างความรู้ใหม่ได้   เกิดเป็นนวัตกรรม  หรือสิ่งใหม่ต่อไปได้

http://learn-together.gotoknow.org