km assignment

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ขององค์กร จากประสบการณ์การทำงานของดิฉัน ซึ่งมีอายุประมาณ 8 ปี ในช่วงแรกของการทำงาน การจัดการความรู้ต่างๆ ยังไม้มีความจำเป็น แต่เมื่ออายุองค์กรมากขึ้น ความรู้ต่างๆ ประสบการณ์ขององค์กรเริ่มมากขึ้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ทีมงาน ความรู้ต่างๆที่ได้มีการดำเนินการไว่ มักจะหายติดตาม ทีมงานชุดนั้นๆไปด้วย ผู้บริหาร ระดับกลาง และระดับสูง ได้เริ่มมีการถามหาถึง วิธีการจัดการองค์ความรู้ หรือ ที่เรียกกันว่า knowledge management ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า kmแทน

      ดังนั้นถ้าจะพูดถึงความหมายของ km น่าจะหมายถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ มีคุณค่า และ มีประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลากร ซึ่ง km อาจจะเป็นความรู้ที่จะมีการพัฒนา หรือ ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น การพัฒนางานคุณภาพหรือcontinuous quality improvementในเรื่องลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ก็จะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเริ่มตั้งต้นกันใหม่ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร หรือ มีการพักโครงการไว้ชั่วคราว  แล้วมีการปัดฝุ้นนำโครงการนั้นขึ้นมาทำใหม่

       จากที่ได้กล่าวมาก็เป็นเหตุผลที่การบริหารจัดการkm ก็จะช่วยให้องค์กร ได่ขุมความรู้ หรือ ได้มีการต่อยอดทางความรู้ ขององค์กร อาจจะทำให้พนักงานได้พิ่มพูนความรู้จาก km นี้ด้วย

     what is data information and knowledge

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uraiwan PSUMBAความเห็น (0)