เป็นช่างเหนื่อยมากเลย (ต่อ)

ได้แจ้งช่างแล้ว
วันนี้ตอนเช้าเลยผู้บริหารระดับสูงเรียกประชุมระดับฝ่ายและให้ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งส่วนงานผลิต วิชาการ ช่างซึ่งผลสรุปที่ออกมาแสงให้เห็นถึงการประสานงานที่จะต้องนำไปปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะช่างที่จะต้องมีการทบทวนข้อมูลที่ได้รับก่อนถึงการจัดลำดับความสำคัญซึ่งทั้งที่การได้มาถึงผู้ที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าได้รับมาไม่เพียงพอแล้วสื่อไปยังช่างและผลิตได้ไม่ต่อเนื่องทำให้การประสานงานไม่เพียงพอเพราะส่วนผลิตและวิชาการบอกว่าได้แจ้งช่างแล้วแต่ไม่ได้บอกต่อว่าแจ้งเมื่อไหร่ แท้ที่จริงคือแจ้งแล้ว 1 เรื่องแต่อีก 2 เรื่องไม่ได้แจ้งและเข้าใจว่าช่างจะต้องเข่าใจว่าต้องทำอะไรต่อเพราะลูกค้ามาหลายครั้งแล้ว จริงแล้วลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการไม่เหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)