จัดการความรู้เรื่องเด็ก.....

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็ก และเยาวชน ภาพสะท้อนของสังคม

เด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่น่าห่วง  น่าจะมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน

เด็กวันนี้คือผูใหญ่ในวันหน้า

ปัญหาที่เกิดกับเด็กก็สะท้อนการกระทำของผู้ใหญ่ในอดีต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the wayความเห็น (0)